Családállítás

Élettérkép A családállítás rendszerét Bert Hellinger német pszichoterapeuta dolgozta ki az 1980-as évek második felében a családi rendszeren belül működő lelki-szellemi törvényszerűségek megfigyelésével. Hellinger 16 évet töltött Dél-Afrikában misszionáriusként, ahol mély benyomást gyakorolt rá az őslakó zuluk hagyománya, melyben különösen fontos szerepet játszik az ősök tisztelete.

A családállítás alapja egy sajátos családi erőtér, amit Hellinger szellemi mezőnek, Rupert Sheldrake angol biológus pedig morfogenetikus mezőnek nevezett el. A „morfe” struktúrát, formát jelent, a „genesis” pedig keletkezést. Ezen alapulnak a természeti törvények is, és Hellinger szerint a családon belüli ismétlődések is. Megfigyelései szerint a családi lélekben, illetve mezőben szigorú törvények uralkodnak, melyek, ha megsérülnek, akár generációkon keresztül negatív hatással lehetnek a család tagjaira. Hellinger ezt a „szeretet rendjének” nevezte el.

A családállítás módszere abból a felismerésből indul ki, hogy a családunk jelenti az életünk alapját és sorsunk elválaszthatatlanul összefonódik családrendszerünk sorsával. A családtagokhoz fűződő kötődéseink meghatározzák az életünket. Minden családban megvan ez az erős belső összetartozás, még akkor is, ha a felszínen mást gondolunk. Ezernyi szálon kötődünk szüleinkhez, testvéreinkhez és őseinkhez. Akár olyanokhoz is, akiket nem is ismerünk, talán még csak nem is hallottunk róluk. Éppen ezért problémáink, nehézségeink, testi-lelki megbetegedéseink forrása nem csak a saját életünkben keresendő.

A családállítás olyan rituálé, amivel részben kirajzolódnak a lélek mélyére száműzött érzéseink, kapcsolódásaink, másrészt helyreállíthatóvá válik az elakadásokban az élet áramlása. Megromlott házasság, betegségek, pánikrohamok, szenvedélybetegségek, a családban ismételten előforduló történések mögött húzódhatnak olyan blokkok, amelyeknek feloldása más eszközzel nem lehetséges. Minden, ami élő, képes a változásra, és képes új mintákat, alakzatokat teremteni. A családállítás arra alkalmas, hogy megmutassa, milyen láthatatlan családi, transzgenerációs mozgatórugók vezérelnek minket egy-egy kilátástalannak tűnő helyzetben. A gyógyulás azzal kezdődik, amikor a kliens a múltat tisztelettel elfogadja, nyitottá válik a jövő felé, és vállalja a pillanat kockázatát. Ezáltal felismeri a valóságot, azt, ami van, és nem annak bűvöletében él, hogy a valóságnak milyennek kellene lenni. Ekkor érkezik el az a pillanat, amikor az új szellemi mozgás beállítható gyógyító, oldó mondatokkal. A mondatok szeretettel teljesek, elfogadóak és a mélyben hatnak.

Egyéni Családállítás

Élettérkép Az egyéni családállítást azoknak javaslom, akik nem szeretnének, vagy nem tudnak csoportban megnyílni, illetve akik nem tudnak egy egész napot rászánni a csoportos családállításra. Azoknak is ajánlom, akik kifejezetten igénylik, hogy csak rájuk figyeljenek az állítás során, vagy egyszerűen tapasztalatot szeretnének gyűjteni a módszerről biztonságos, támogató légkörben.

A 1,5-2 órás egyéni családállítás hasonlóan zajlik, mint a csoportos. A képviselő személyek helyett bábukkal vagy papírlapokkal jelenítjük meg az alaphelyzetet. Olyan kérdéseket teszek fel a felállított tárgyakkal vagy a problémával kapcsolatban, amelyek segítenek kibontani a helyzetet. A felmerülő érzések és válaszok által egyre mélyebbre haladunk a családi tudattalanban. Amikor a történet teljes valóságában feltárta magát, mód nyílik az oldásra, hasonlóan, mint a csoportos állítás folyamán. Több problémával is érkezhetsz, azonban érdemes egy szálon elindulni. Gyakran egy gyökérprobléma megoldása kihatással van több életterületre is, ezért célszerű mérlegelni, hogy melyik nehézségedet érzed égetően fontosnak a sok közül, és azzal érdemes elindulni. A családállítás nem igényel előzetes felkészülést vagy speciális készséget, nagyrészt az intuitív tudással dolgozik, ami bennünk lakozik, csak a hétköznapokban kevesebb teret szentelünk neki.

Milyen témák esetében alkalmazható a családállítás?

 • Szülő-gyerek kapcsolat tartós zavarai felnőttkorban
 • Párkapcsolati nehézségek
 • Munkahelyi problémák
 • Állandó anyagi nehézségek és veszteségek
 • Megrekedt, többször ismétlődő élethelyzetek
 • Gyermekvállalási nehézségek
 • Sikertelenség érzése
 • Önértékelési, önbecsülési problémák
 • Nőierő/férfierő megtalálása, életerő visszanyerése
 • Betegségek okaira való rálátás
 • Megmagyarázhatatlan események

“Gyógyító hatása van, ha a múltnak el szabad múlnia. Ilyenkor a továbbhaladásra összpontosul az erő.” Bert Hellinger

Az egyéni családállítás díja 15.000 Ft / alkalom (kb. 1,5 - 2 óra).